Výbor SKSCRS

MUDr. Konštantín Peško, PhD.

MUDr. Konštantín Peško, PhD.

PREDSEDA SKSCRS
PREDNOSTA IVIO CLINIC
PRIMÁR OČNÉHO CENTRA MALACKY

Je významnou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. Od r. 1997 do r. 2020 zastával funkciu primára Kliniky oftalmológie LFUK a UNB v Ružinove a od r. 2006 doteraz aj garanta Očného centra Nemocničná a.s. v Malackách. V roku 2020 sa stal prednostom očnej kliniky IVIO Clinic v Modranke pri Trnave. Je špecialistom na operácie predného segmentu oka, najmä operáciu sivého zákalu šošovky a transplantáciu rohovky. Od r. 2015 zastáva funkciu predsedu Slovenskej spoločnosti katarakty a refrakčnej chirurgie. Patri medzi zakladateľov Školy mikrochirurgie katarakty na Slovensku. Za svoju dlhoročnú oftalmologickú prax vykonal desiatky tisíc operácii na prednom segmente oka.

MUDr. Monika Ilavská PhD.

ZÁSTUPCA PREDSEDU SKSCRS
PRIMÁRKA OČNÉHO CENTRA MEDILUX

Aktuálne je primárkou v Očnom centre Medilux  Galanta. V minulosti operovala  v Leviciach na súkromnom pracovisku Mediklinik, na očnom oddelení Fakultnej nemocnice Trnava  a 10 rokov bola primárkou pracoviska jednodňovej chirurgie v nemocnici Sv. Lukáša v Galante.  V rokoch  r. 2009 až 2020 bola  krajským odborníkom v odbore oftalmológia a pediatrická oftalmológia pre Trnavský samosprávny kraj. V očnom centre Medilux pracuje od roku 2013, venuje sa operácii katarakty a plastickým operáciám na mihalniciach. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje odborných podujatí Slovenskej oftalmologickej spoločnosti aj Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie. Za 30 rokov aktívnej praxe odoperovala viac ako  12 000 operácií katarakty.

MUDr. Monika Ilavská PhD.
MUDr. Peter Böhm

MUDr. Peter Böhm

ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNÉHO CENTRA DOKTORA BÖHMA

Patrí medzi najskúsenejších očných chirurgov na Slovensku. Vyvinul niekoľko inovatívnych operačných techník pre komplikované prípady operácií sivého zákalu, ktoré publikoval v domácich aj zahraničných časopisoch. Patentoval vlastný chirurgický nástroj  – irigačný dúhovkový retraktor pre operácie komplikované úzkou zrenicou. Absolvoval stáže a kurzy na mnohých zahraničných  očných klinikách. Venuje sa výchove mladých očných chirurgov.

MUDr. Radovan Piovarči

ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNEJ KLINIKY NEOVÍZIA

Od roku 2010 je primárom Očnej kliniky NeoVízia v Bratislave. Vrátane komplexnej očnej diagnostiky sa venuje najmä chirurgii predného a zadného segmentu a refrakčnej chirurgii. Spolou už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12 000 vnútroočných operácií šošovky a viac ako 1 500 operácií sietnice.

MUDr. Radovan Piovarči
MUDr. Denisa Škrovinová

MUDr. Denisa Škrovinová

ČLEN VÝBORU SKSCRS
MEDICÍNSKY RIADITEĽ DOFTALL

Venuje sa operáciám predného segmentu oka, plastickým periokulárnym operáciám, operáciám sivého zákalu, refrakčným laserovým (excimerovým) operáciám a laserovým operáciám glaukómu. Svoje skúsenosti prezentovala na viacerých zahraničných (ESCRS) a domácich kongresoch.

Dozorná rada

Predseda

MUDr. Peter Kuriš

Členovia

MUDr. Miriam Záhorcová
MUDr. Bohuslav Augustínsky