Pohlcujúci, 3 denný zážitok

ŠKOLA MIKROCHIRURGIE KATARAKTY

Termín: 9.-12.6.2025
Cena kurzu: bude oznámená
Miesto: AEC Barcelona

Škola mikrochirurgie katarakty je 3 dňový kurz o mikrochirurgii katarakty zameraný najmä na wetlab (spolu 12 hodín). Koná sa jedenkrát ročne v jarných mesiacoch (jún). Termín kurzu sa upresňuje v dostatočnom predstihu koncom roka. Na kurze sa zúčastňuje 12 – 18 účastníkov, ktorí sú rozdelení do skupín po dvoch. Každá skupina je pod dohľadom jedeného lektora. Účastníci sa učia operovať na čerstvých bravčových očiach (incízie, kapsulorexu, hydrodiekciu, odsatie kortikálnych hmôt a implantáciu IOL).

Na umelých očiach si precvičujú kapsulorexu, ale najmä fakoemulzifikáciu. Prednášky o mikrochirurugii katarakty (od A po Z), ktoré sú súčasťou kurzu sú vedené lektormi, ktorí patria k najlepším odborníkom v tejto oblasti na Slovensku. Účastníci kurzu sa zúčastňujú  všetkých prednášok. Po absolvovaní kurzu je účastníkom udelený certifikát. Cena kurzu bude stanovená v priebehu roka 2023.

História školy mikrochirurgie katarakty

Škola započala svoju činnosť vďaka Sekcii pre implantológiu pri Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Pod názvom Modern Cataract Symposium with International Participation sa uskutočnil prvý ročník v septembri 1990 v Banskej Bystrici. Nasledovali Žilina 1992, Trenčín 1993 a Košice 1994. V roku 1995 vzniká SIRS – Slovak Implant and Refractive Society ako spoločnosť reprezentujúca Slovensko pri ESCRS.

Výbor SOS na svojom zasadnutí dňa 12.9.1996 rozhodol premenovať dovtedajšiu SIRS na SCIRS (Slovak Cataract Implant and Refractive Society). Moderná história školy sa datuje od roku 2016,  kedy sa uskutočnil prvý ročník ŠMCHK. V roku 2020 sa SCIRS premenoval na SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Dnes organizujeme už VII. ročník školy, ktorý úspešne propaguje mikrochirurgiu oka mladej odbornej verejnosti vďaka najlepším slovenským odborníkom.  

Organizačný výbor

MUDr. Konštantín Peško, PhD.

MUDr. Konštantín Peško, PhD.

PREDSEDA SKSCRS
PREDNOSTA IVIO CLINIC
PRIMÁR OČNÉHO CENTRA MALACKY
MUDr. Monika Ilavská PhD.

MUDr. Monika Ilavská PhD.

ZÁSTUPCA PREDSEDU SKSCRS
PRIMÁRKA OČNÉHO CENTRA MEDILUX
MUDr. Peter Böhm

MUDr. Peter Böhm

ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNÉHO CENTRA DOKTORA BÖHMA
MUDr. Radovan Piovarči

MUDr. Radovan Piovarči

ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNEJ KLINIKY NEOVÍZIA
MUDr. Denisa Škrovinová

MUDr. Denisa Škrovinová

ČLEN VÝBORU SKSCRS
MEDICÍNSKY RIADITEĽ DOFTALL

Program ŠKCHK IX.ročníka 2024

Pondelok 15.4.2024

09:00 – 09:10
Zahájenie podujatia MUDr. Konštantín Peško, PhD
09:10 – 09:50 BLOK I.
10 rád pre začínajúceho mikrochirurga MUDr. Peter Böhm
Indikácie operácie katarakty MUDr. Denisa Škrovinová
Predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť MUDr. Monika Ilavská, PhD.
09:50 – 10:30 BLOK II.
Súčasná operácia katarakty
Príprava operačného poľa MUDr. Konštantín Peško, PhD.
Incízie - induk. astigmatizmus MUDr. Radovan Piovarči
Kapsulorexa, viskomateriály MUDr. Monika Ilavská, PhD.
10:30 – 10:40 Coffee Break
10:40 – 11:30
Fakoemulzifikácia MUDr. Konštantín Peško, PhD.
I/A MUDr. Monika Ilavská, PhD.
Implantácia IOL, uzavretie rany, ošetrenie MUDr. Peter Böhm
11:30 – 13:30 Wet-lab I.
(bravčové oči: incízie, kapsulrexa, fakemulzifikácia, I/A, implantácia IOL)
13:30 – 14:30 Obed
14:30 – 17:30 Wet-lab II.
(bravčové oči: incízie, kapsulrexa, fakemulzifikácia, I/A, implantácia IOL)
19:00 Spoločná večera

Utorok 16.4.2024

08:00 – 08:25 BLOK III.
Fakoemulzifikácia
Typy fakoemulzifikácie MUDr. Peter Böhm
Femtokatarakta MUDr. Radovan Piovarči
08:25 – 09:10 BLOK IV.
Predoperačné komplikácie
Úzka zrenica/ IFIS sy. MUDr. Peter Böhm
Subluxácia a luxácia šošovky MUDr. Peter Böhm
Intumescentná a brunescentná katarakta MUDr. Konštantín Peško, PhD.
09:10 – 09:20 Coffee Break
09:20 – 13:30 Wet-lab III.
(umelé oči: kapsulrexa, fakemulzifikacia + bravčové oči: incízie, kapsulrexa, fakemulzifikácia, I/A, implantácia IOL)
13:30 – 14:00 Obed
14:00 – 17:00 Wet-lab IV.
(operácie na umelých a bravčových očiach + bravčové oči: incízie, kapsulrexa, fakemulzifikácia, I/A, implantácia IOL)

Streda 17.4.2024

08:00 – 08:30 BLOK V.
Peroperačné komplikácie a riešenie
Ruptúra zadného púzdra + predná vitrektómia MUDr. Peter Böhm
Uvoľnenie závesného aparátu šošovky, subluxovaná IOL MUDr. Peter Böhm
Propulzívne krvácanie MUDr. Radovan Piovarči
08:30 – 09:20 BLOK VI.
Pooperačné komplikácie
Sekundárna katarakta MUDr. Konštantín Peško, PhD.
Cystoidný edém makuly MUDr. Monika Ilavská, PhD.
Refrakčné prekvapenie a ich riešenie MUDr. Monika Ilavská, PhD.
Bulózna keratopátia MUDr. Konštantín Peško, PhD.
Endoftalmitída MUDr. Denisa Škrovinová
09:20 – 09:30 Coffee Break
09:30 – 09:50 BLOK VII.
Vnútroočné šošovky
Typy IOL, materiál MUDr. Denisa Škrovinová
Biometria, výpočet IOL MUDr. Denisa Škrovinová
09:50 – 10:10 BLOK VIII.
Astigmatizmus
Vyšetrenie, riešenie astigmatizmu MUDr. Radovan Piovarči
Torické IOL, implantácia torickej IOL MUDr. Radovan Piovarči
10:10 – 10:30 BLOK IX.
Multifokálne šošovky
Typy šošoviek (MFIOL, EDOF) MUDr. Denisa Škrovinová
Výber pacienta a jeho edukácia MUDr. Denisa Škrovinová
10:30 – 11:00 BLOK X.
Kombinované operácie
Katarakta + glaukóm MUDr. Monika Ilavská, PhD.
Katarakta a keratoplastika MUDr. Konštantín Peško, PhD.
Katarakta + PPV MUDr. Radovan Piovarči
11:00 – 11:15 Certifikácia a ukončenie kurzu
11:15 – 11:45 Obed

Sponzori

IX. ročník 2024
Alcon logo
VIII. ročník 2023
Hlavný sponzor
ZEISS logo
Ďalší sponzori
VII. ročník AEC Barcelona 2023
Alcon logo
VI. ročník Hotel Eminent, Valča 2022
Hlavný sponzor
Alcon logo
Ďalší sponzori
V. ročník IVIO Clinic Modranka 2021
Hlavný sponzor
ZEISS logo
Ďalší sponzori
IV. ročník hotel Victoria, Martin 2019
Alcon logo
III. ročník hotel Victoria, Martin 2018
Alcon logo
II. ročník hotel Victoria, Martin 2017
Alcon logo
I. ročník hotel Victoria, Martin 2016
Alcon logo

Miesto

AEC Barcelona

Galéria

ŠMKCH I. ročník

HOTEL VICTORIA Martin, 2016

ŠMKCH II. ročník

HOTEL VICTORIA Martin, 2017

ŠMKCH III. ročník

HOTEL VICTORIA Martin, 2018

ŠMKCH IV. ročník

HOTEL VICTORIA Martin, 2019

ŠMKCH V. ročník

IVIO CLINIC Trnava, 2021

ŠMKCH VI. ročník

HOTEL IMPOZANT Valča, 2022

ŠMKCH VII. ročník

Alcon Experience Centre, Barcelona, 2023

ŠMKCH VIII. ročník

7.-9.12.2023
Ivio Clinic Modranka

ŠMKCH IX. ročník

14.-17.4.2024
AEC Barcelona

Vyplňte prihlášku na ročník 2025