Operácia katarakty a glaukóm

Autor: MUDr. Monika Ilavská Ph.D.
Pracovisko: Medilux – očné centrum Galanta

V roku 2022  bolo viac ako 220 000 pacientov sledovaných s glaukómom/ NCZI 2023 /- je to nárast oproti roku 2013, kedy bolo sledovaných 125 298  pacientov. Vo svete žije 67 mil. ľudí s glaukómom a asi polovica o tom nevie. Najviac pacientov je vo veku nad 65 rokov. Koexistencia katarakty a glaukómu je častá.

Operácia katarakty má svoje špecifiká

Operácia pacienta s glaukómom si vyžaduje viac času pri predoperačnom vyšetrení.

Predoperačné vyšetrenie pri operácii katarakty u pacienta s glaukómom

Vyšetrenie zrakových funkcií

Biomikroskopické vyšetrenie

Vyšetrenie zrakového nervu

Je dôležité odhalenie nepoznaného glaukómu pri predoperačnom vyšetrení.

Zhodnotenie antiglaukómovej liečby – pred operáciou

Chirurgická stratégia

U pacientov s kataraktou a zároveň aj glaukómom je možné zvoliť niekoľko operačných postupov .

1 . Ako prvú operáciu katarakty  a následne antiglaukómovú operáciu

2. Ako prvú vykonať antiglaukómovú operáciu a následne operácia katarakty

3. Je možné vykonať aj kombinovaná operácia katarakty a glaukómu v jednom sedení

1. Operácia katarakty a následne antiglaukómová operácia

Výhody

Nevýhody

ˡ Clincal outcomes of clear lens extraction in eyes with primary angle closure laucoma.Tanuj at all. J of Cat et refr. Surgery, 2015 :41:1470-1477

² Kuchynka: Oční lékařství , Grada 2007

2. Antiglaukómová operácia a následne operácia katarakty

Výhody

Nevýhody

ˡ Carlo e Traverso in report from XXXIII Congres of ESCRS 2015. Preparation in key – Phacoemulsification after foltration surgery may increase IOP and may alter bleb morphology  EuroTimes , March 2016

3. Kombinovaná operácia

 Uvedené  skutočnosti pochádzajú z vyhodnotenie 655 participantov 10 štúdií EU, USA, Kanada ,J Afrikaˡ

Výhody

Nevýhody

ˡ Cochran Database syts Revue ( Júl 2015) Zhang et all . Combined surgery versus cataract surgery alone for eyes with cataract and glaucoma

4. Primárna extrakcia čírej šošovky- riešenie primárneho uzáveru KU /PAC/

Výsledky hodnotila štúdia EAGLE study  / Lancet , 2016/ (3 ročná štúdia  pacientov  s uzáverom KU) Potvrdila lepší klinický výsledok a lepšiu kvalitu života pacientov po extrakcii katarakty  ako pri laserovej iridotómii.   

World glaucoma association rozlišuje

/ Gebhart,F. : Primary lens extraction rivals iridotomy in primary angle closure, Ophthalmology Times Europe, marec 2019 , 32 -33/

Výber IOL a špecifiká operácie

Znížená citlivosť na kontrast môže byť prehĺbená asférickými IOL, ak príde k decentrácii IOL.

Je potrebné zvážiť veľkosť  IOL vzhľadom na veľkosť zrenice. Materiál  IOL ovplyvňuje vznik opacifikácii zadného púzdra.  

Úzka zrenica a uvoľnenie zrastov zvyšuje riziko  fibrínovej reakcie  po operácii katarakty.

Úzka zrenica a uvoľnený závesný aparát  (PEX)  zvyšujú riziko dislokácie IOL. Preventívna implantácia   kapsulárneho  prstenca  sa neodporúča.  Operácia pri úzkej zrenici  môže mať za následok vytvorenie  malej kapsulorhexi (CCC) čo môže spôsobiť   fibrózu predného púzdra  a  fimózu  CCC .

Multifokálne IOL  môžu znížiť závislosť od okuliarov, ale nie je dostatok dát pre ich bezpečné použitie u glaukómu.ˡ( 1 menšia štúdia). Kombinácia poklesu kontrastnej citlivosti (CS)  u MFIOL a  u glaukómu môže spôsobiť  výraznejšie zníženie kontrastnej citlivosti.

Akomodačné IOL si vyžadujú  stabilita zonúl, ale  neovplyvňujú CS.

MF IOL sa pri riziku následnej  AG operácie  a PEX  neodporúčajú aj pre riziko decentrácie ²

EDOF IOL vnútroočné šošovky s predĺženým fokusom  su vhodné v skorých štádiách glaukómu , pri indikácii implantácie je  dôležitý perimeter.

Pri implantácii monofokálnej  IOL je možná korekcia  na monovision ( dom–0,75D a -1.25D nedom. oko). Vždy je nutné zhodnotiť aj zorné pole

ˡ  Teichman : Intraocular lens choise for patients with glaucoma  Curr.Opon Ophtham. 2010

²  Dietlein: Cataract surgery in glaucoma patients. Perioperative aspects. Ophthalmolgie  2013

Výber viskomateriálu

Typy viskoleastických materiálov

Rozdelenie:

Ideálny  viskomateriál  je schopný udržať  priestor v prednej komore a pokryť a chrániť tkanivá.  Ľahko sa  instiluje  a odsáva a nezvyšuje VOT.  Ľahšie sa odsávajú kohézne ( urobia oklúziu a v celku sa odsajú, disperzné alebo málo kohézne sa odsajú po častiach, ale rýchlejšie.) Vysoko viskózne látky – veľké  molekuly – ľahšie zablokujú trabekulárnu sieť

Druhy viskomateriálov:

Peroperačné riziká pri operácii katarakty u glaukómových očí

Pooperačné sledovanie a medikácia

Je potrebné monitorovanie  VOT pre riziko  pooperačnej  hypertenzie pre  zostatok  viskomateriálu

( hydroxypropyl metylcelulóza). 8-12 hodín  po operácii stúpa IOL aj u normotenzných očí.

U glaukómových  očí  je vhodné po skončení  operácie podať betablokátory a pokračovať v medikácii. 

Je nutné  zvážiť množstvo medikácie – napr.  kombinácia ATB a kortikosteroidov + kombinovaná AG liečba  zlepšuje  compliance pacienta a znižuje sa množstvo benzalkónium chloridu.

Je vhodné častejšie kontrolovať VOT. Po  operácii katarakty po redukcii  pooperačnej liečby je potrebné  zopakovať vyšetrenie zorného poľa – perimeter.

Vynechať AG liečbu pri kompenzovanom VOT je možné za pravidelnej kontroly a podľa nálezu na zrakovom nerve

  • Prevencia CEM, prevencia infekcie- ATB, kortikosteroidy ako pri bežnej operácii katarakty .