Transplantácia rohovky (keratoplastika)

Autor: MUDr.Konštantín Peško PhD.
Pracovisko: IVIO Clinic, Modranka

Patrí medzi najčastejšie transplantácie na ľudskom tele. Je indikovaná pri ochoreniach rohovky, pri ktorých dochádza k zníženiu rohovkovej transparencie, alebo k takým zmenám zakrivenia rohovky, ktoré sa nedajú korigovať, čo vedie k zhoršeniu videnia. Veľmi zriedka sa robí keratoplastika aj z tektonických, či kozmetických príčin. Výhodou pri transplantácii rohovky, na rozdiel od transplantácii iných organov ľudského tela je, že rohovka nemá cievy ako aj imunologická privilegovanosť prednej očnej komory, ktorá umožňuje robiť transplantácie rohovky bez nutnosti HLA typizácie darcovských rohoviek a bez použitia celkovo podávanej imunosupresívnej liečby pri drvivej väčšine keratoplastík.

Keratoplastiky rozdeľujeme na 2 základné typy: perforačnú keratoplastikulamelárne keratoplastiky.

1. Perforačná keratoplastika

Perforačná keratoplastika (PKP), ak je nutné vymeniť rohovku v celej hrúbke pre dysfunkciu endotelu a strómy.

Indikácie PKP

Výhody PKP

Nevýhody PKP

2. Lamelárne keratoplastiky

Lamelárne keratoplastiky, keď transplantujeme iba chorú časť rohovky, rozdeľujeme na predné a zadné.

Predné lamelárne keratoplastiky, kedy sa patologický proces nachádza v stróme, pri funkčnom endotele.

Indikácie DALK

Výhody DALK vs PKP

Zadné lamelárne keratoplastiky, sú metódami voľby v prípade snahy o vyriešenie dysfunkcie rohovkového endotelu.

Výhody zadných lamelárnych keratoplastík

Hlavnými nespornými výhodami zadných lamelárnych keratoplastík v porovnaní s perforačnými keratoplastikami (PK) sú: