Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie

SKSCRS (Slovak society of cataract and refractive surgery) alebo Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie je súčasťou Slovenskej oftalmologockej spoločnosti (SOS) ako jej sekcia.

O nás

SKSCRS (Slovak society of cataract and refractive surgery) alebo Slovenská spoločnosť katarakty a refrakčnej chirurgie je súčasťou Slovenskej oftalmologockej spoločnosti (SOS) ako jej sekcia. Sústreďuje oftalmológov – špecialistov zaoberajúcich sa operáciami predného segmentu oka, najmä operáciami šošovky a rohovky, ale aj ostatnými operáciami na prednom segmente oka, ako je glaukóm, prípadne úrazy predného segmentu oka.

Operácia sivého zákalu šošovky je najčastejšou operáciou na ľudskom tele. Už dávno sa nejedná iba o odstránenie zákalov šošovky, ale mikroirurgia katarakty patrí k refrakčnej chirurgii oka, lebo sa súčasne odstraňujú aj refrakčné chyby oka (hypermetropia, myopia a astigmatizmus), prípadne sa strata akomodácie šošovky alebo ametropia vyššieho stupńa rieši multifokálnou vnútroočnou šošovkou.

Úlohy a ciele

Čím sa zaoberáme

Škola mikrochirurgię katarakty (ŠMCHK)

Jedná sa o 3 dňový kurz zameraný na teoretickú, ale najmä praktickú výučbu mikrochirurugie katarakty od A po Z. Prednášky sa týkajú všetkých oblastí operácie katarakty od histórie, cez indikácie, biometriu a výpočet vnútroočných šošoviek (IOL), predoperačnú prípravu, antiseptické opatrenia, jednotlivé fázy operácie katarakty, implantáciu multifokálnych a torických IOL, prístrojové vybavenie, peroperačné a pooperačné komplikácie až po poperačnú starostlivosť a kombinované operácie (glaukóm, keratoplastika, pars plana vitrektómia). Prednášky sa striedajú s blokmi wetlabu, kde sa účastníci kurzu učia rohovkový rez a paracentézy, kapsulorexu, hydrodisekciu, odsatie mäkkého jadra a implantáciu umelej IOL na čerstvých bravčových očiach. Fakoemulzifikáciu precvičujú na umelých očiach, ktoré sú na to určené. Po absolvovaní kurzu absolvent obdrži certifikát.

Prednášky zabezpečujú špičkový odborníci z oblasti mikrochirurgie katarakty a wetlaby sú organizované v skupinkách po 2 lekároch, ktorých vedie jeden skúsený lektor.

Vo wetlaboch sa operuje s kvalitnými mikroinštrumentami, modernými fakoprístrojmi  a mikroskopmi s videoprezentáciou.

Prihláška za člena SKSCRS

V súčastnosti má sekcia 82 členov. Prihlásiť sa za člena sekcie je možné tak, že po vytlačení priloženého dotazníka, jeho vyplnení, podpísaní a naskenovanní, ho treba poslať na e-mailovu adresu marioli@azet.sk, alebo poslať poštou na adresu sekretariátu SOS: Slovenská oftalmologická spoločnosť, Klinika detskej oftalmológie NUDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava. Členstvo je bezplatné. Členom sekcie sa môže stať iba člen SLS a člen SOS. Členstvo v sekcii umožňuje účasť vo voľbách do výboru a dozornej rady SKSCRS, ktoré sa konajú každé 4 roky a vstup do členskej zóny našej webstránky, kde v časti  „otázky a odpovede” môžete vyriešiť vaše odborné dilemy s renomovanými odborníkmi. Členmi SKSCRS sú aj špičkový špecialisti kataraktovej a refrakčnej chirurgie na Slovensku. Staňte sa aj Vy jej členom.